Van Wijnen is klaar voor de Wet Kwaliteitsborging

Niet afwachten, maar proactief aan de slag gaan. Dat is hoe Van Wijnen Deventer B.V. omgaat met de naderende invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het bouwbedrijf draait een aantal pilots om ervaring op te doen met de toekomstige regelgeving.

icon

Dit artikel in het kort:

  • Van Wijnen Deventer B.V. wacht niet op de Wkb maar gaat nu al aan de slag;

  • De eerste pilotprojecten zitten er al weer op;

  • Ed Controls is juiste keus om kwaliteitsborging vorm te geven;

  • Wkb is een kans om de klant tevreden te maken.

Voor Van Wijnen b.v. is het niet meer dan logisch om nu al ‘live te gaan’, vertelt projectleider Wilbert Hilverda. “De Wet Kwaliteitsborging is een verlengstuk van waar Van Wijnen altijd al naar streeft, namelijk een optimale kwaliteit voor de klant. We willen niet wachten tot het moment daar is, maar klaar zijn als het zover is. Ons doel is om uiteindelijk met zo min mogelijk inspanning en zoveel mogelijk plezier de kwaliteit te kunnen borgen en verbeteren.”

Extra ogen

Eén van de pilotprojecten is het, inmiddels opgeleverde, woningproject Landsherenkwartier in Deventer. “We zijn hier met kwaliteitsborging omgegaan zoals het straks ook zal gaan, met gBOU. als externe partij die de controle doet en Ed Controls als instrument voor kwaliteitsborging”, vertelt Hilverda. Al in een vroeg stadium zat Van Wijnen samen met adviesbureau voor bouwkwaliteit gBOU. en Ed Controls aan tafel om het proces zo goed mogelijk vorm te geven. “gBOU. heeft maar één doel voor ogen en dat is de kwaliteit bewaken. Het zijn extra ogen op de bouwplaats. Dat is prettig voor de uitvoerder maar ook voor de klant. Die heeft meer zekerheid dat hij krijgt wat is overeengekomen.”

Digitale tool

De belangrijkste les uit de pilots: zorg ervoor dat je kwaliteitsborging meteen zo optimaal mogelijk inricht. “Blijf bewust van waar je mee bezig bent en doe het vanaf het begin goed. Ed Controls is voor ons de juiste keuze gebleken om kwaliteitsborging vorm te geven. Deze digitale tool kan heel goed ingezet worden om zaken vast te leggen, te communiceren en snel te anticiperen op veranderingen. Consequent hiermee werken geeft rust in het proces.”

Hilverda ziet de toekomstige regelgeving niet als bedreiging, maar als kans. “Door bewuster bezig zijn met kwaliteit kom je tot een beter product en een proces dat op een hoger niveau ligt. Dit leidt uiteindelijk tot reductie van de zo bekende faalkosten. En een tevreden klant komt altijd bij je terug.”

Ben jij benieuwd hoe Ed Controls ondersteuning kan bieden bij de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Vraag een gratis demo aan en ontdek het zelf!

Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus