F.A.Q.

Vind uw antwoorden door te bladeren door onze meest gestelde vragen

Algemene vragen

Is de aannemer / bouwer met het ingaan van de nieuwe omgevingswet verantwoordelijk voor het gebouw tot aan de sloop?


arrow

Jan Pieter van Dalen - Nee, de bouwer is verantwoordelijk dat hetgeen is aangevraagd voldoet aan het Bouwbesluit. Sommige voornamelijk constructieve eisen gelden voor bijv. 50 jaar, maar de bouwer is niet integraal verantwoordelijk tot aan sloop.

In basis is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, maar zal de borging veelal neerleggen bij de bouwer. Klopt dat? Stel de opdrachtgever laat alleen een Casco neerzetten door de aannemer, en coödineert de afbouw zelf. Moeten zij dan voor de afbouw een nieuwe borger contracteren? Kan de aannemer dan een certificaat afgeven voor alleen het casco?

arrow

Jan Pieter van Dalen - Aangezien de opdrachtgever vergunninghouder is, kan dezelfde borger de afbouwwerkzaamheden ook beoordelen, als onderdeel van zijn werkzaamheden. Alleen een certificaat (verklaring) voor het casco is niet mogelijk, wel kan je de demarcatie in goed overleg afspreken. NB. De verklaring kan dan pas worden ingediend bij de gemeente nadat de afbouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Hoe kun je als toeleverancier bijdragen aan de Wet kwaliteitsborging?

arrow

Robert Greidanus - Met behulp van Ed Controls kun je zelf informatie toevoegen door aan de tickets de juiste documentatie te hangen. Zo kun je dus aan een positie op een tekening (bijvoorbeeld de gevel) de product certificaten hangen. De aannemer kan dat vragen aan de toeleveranciers, maar andersom kan de toeleverancier dit ook delen met de aannemer. Leveranciers van bouwmaterialen kunnen ten behoeve van het borging dossier aan de aannemer en kwaliteitsborger o.a. KOMO attesten, TNO Certificaten, KIWA Certificaten, CE Markeringen, DOP Verklaringen of TUV Certificaten leveren.

Kan Ed Controls alleen met een Woningborg vragenlijst koppelen of ook met alle andere instrumenten?

arrow

Robert Greidanus - Met Woningborg is een geautomatiseerde koppeling aanwezig. Met onze templates in de audit module kun je ook invulling geven aan de andere instrumenten, alleen is dat niet geautomatiseerd. Dus je moet altijd kijken of de vragenlijst ook overeenkomt met de gestelde eisen. Dat doe je dus aan de voorkant van het proces door over je keuringsplan inhoudelijk en op basis van frequentie na te denken.

Is Woningborg ook BRL 5019 gecertificeerd?

arrow

Nee, Woningborg heeft een eigen systeem die goedgekeurd is door de TLoKB (WKI).

Helpt Ed Controls ook bij het vastleggen/opstellen van het dossier bevoegd gezag?

arrow

Het dossier bevoegd gezag omvat alle fasen van het bouwproject en heeft betrekking op o.a. de veiligheid (constructieve- en brandveiligheid o.a.). Hierbij gaat het echt om het aantonen dat het bouwwerk voldoet aan alle (kwaliteits)eisen van het Bouwbesluit. Dat kun je dus door middel van de keuringen en checks doen die je met de ticket module en de audit module kunt vastleggen.

Hoe draagt de architect actief bij aan kwaliteitsborging in vergelijking met de huidige bouwmethoden?

arrow

Jan Pieter van Dalen - De architect kan een erkende kwaliteitsborger worden, maar mag zijn/haar eigen werk niet borgen. Peer reviews als toetsend architect zijn mogelijk vanuit een rol als ‘externe borger’.

Aan welke vereisten moet de vastlegging van het gerealiseerde dossier voldoen? Te denken aan verkenner mappen. Digitale systemen als Ed Controls zijn mooi, hoe is dit voor de toekomst te exporteren? Hoelang bewaar je deze gegevens, wat is hierin vereist? 

arrow

Je kan op basis van de templates alle bijbehorende audits voor dat onderwerp exporteren. En deze in een ZIP file plaatsen. Ook kun je de tickets op basis van een label selecteren en deze exporteren, bijvoorbeeld "Wkb Wapening" en dan heb je in een keer een rapportage. 

In hoeverre zijn KOMO product attesten belangrijk voor een bouwbedrijf?

arrow

Een KOMO attest is voor de borger een bewijs van kwaliteit.

Wat zijn de kosten om kwaliteitsborger te worden? Hoeveel zijn de verschillen per instrument aanbieder? 

arrow

Jan Pieter van Dalen - Dit is sterk afhankelijk van het (type) project en je komt hier achter door concreet offertes op te vragen.

Ik heb meerdere aannemers gesproken betreft de WKb die pilotprojecten draaien. Ik krijg te horen dat sommige partijen (aannemers) foto's maken van het gene wat al goed is en niet van de foute. Dit is eigenlijk de wet omzeilen, hoe kan de kwaliteitsborger hier scherp op toezien?

arrow

Jan Pieter van Dalen - Het is belangrijk om dat wat goed is slim te borgen, zeker als het in de eindfase niet meer zichtbaar is. Kom je zaken tegen die (nog) niet voldoen, dan is het ook slim om deze via dezelfde systematiek op te merken én op te lossen. Zo omzeil je de wet niet. Aan de erkende kwaliteitsborger is het om vast te stellen dat op alle onderdelen van het BB wordt voldaan.

Hoe ga je om met verwerkingsvoorschriften / eisen t.o.v. garanties?

arrow

Jan Pieter van Dalen - Een garantie kan een onderdeel zijn van het voldoen aan de wettelijke eis. Dus deze dragen bij aan het verlagen van risico en dat leidt doorgaans tot een minder streng keuringsregime op de bouw.

Zitten er kosten verbonden aan een borger of ‘’krijgen’’ opdrachtgevers een borger?

arrow

De gemeenten zijn druk bezig (enkele hebben dat al ingeregeld) dat er korting wordt gegeven op de bouwleges.

Controleert de kwaliteitsborger of een product aan de CE certificering voldoet voor wat betreft de Europese Producten Verordening en o.a. bijbehorende prestatieverklaring?

arrow

Jan Pieter van Dalen - Als dat in het kader van een BB-afdeling nodig is wel, maar dat geldt niet voor alle CE gecertificeerde producten die worden toegepast en dat hangt ook sterk van het risico af.

Hoe compatibel is Ed Controls met andere softwarepakketten, ofwel worden de diverse stakeholders tot bepaalde software keuzes gedwongen of moeten zij meerdere softwarepakketten voor de diverse opdrachtgevers aanschaffen?

arrow

Ed Controls is compatibel met een aantal document management systemen en met KYP voor de planning. Er zijn inderdaad meerdere aanbieders op dit vlak. Wij denken met Ed Controls een gebruiksvriendelijke tool te kunnen bieden.

Welke medewerker kan het beste de controles doen binnen de organisatie m.b.t. de Wkb?

arrow

Als je dit proces onderdeel laat zijn van het hele team dan kan de projectleider, werkvoorbereiding en de uitvoerder hierin een rol spelen. Van tevoren wordt er nagedacht over de inhoud en frequentie van de keuringen. De WV zet het klaar en de uitvoerder voert het uit en legt het vast.

Hoe zorg je voor draagvlak binnen je organisatie m.b.t. de extra taken die bovenop de al bestaande werkzaamheden komen door de Wkb? 

arrow

Maak het een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraag hoe de kwaliteit nu wordt bijgehouden. Dan helpt Ed Controls je doordat je niet allerlei lijstjes moet bijhouden en belletjes moet plegen. Het wordt juist gefaciliteerd om het gezamenlijk op te pakken. En je verdient er als bedrijf ook geld mee door kosten te besparen op de langere termijn.

Moet ik als bouwspecificaties deskundige m.b.t. de Wkb iets extra regelen/opnemen in een STABU projectbestek? Hoe belangrijk is/wordt het projectbestek m.b.t. de Wkb?

arrow

Jan Pieter van Dalen - Het voldoen aan het Bouwbesluit is maatgevend. Extra regels in het STABU projectbestek voegen daar in beginsel niets aan toe. Wel kan je de keuringsitems het beste op NLSfB of STABU niveau inrichten en bevat het bestek natuurlijk het vertrekpunt voor het toetsen van de eis. Alleen nog belangrijker is of het ook zo in het werk gemaakt is!

Als de borger er al bij de initiatieffase moet zijn, voordat de aannemer in beeld is, dan liggen de kosten toch bij de opdrachtgever en niet bij de bouwer? Of wordt de borger later ‘’ondergeschoven’’ bij de aannemer?

arrow

De aanvrager betaalt de borger. De kosten liggen bij de vergunningaanvrager, doorgaans de opdrachtgever. Dat is ook verstandig in het kader van de onafhankelijkheid.

Wat houdt de tool Ed Controls in m.b.t. het toetsen aan vergunningsvoorwaarden?

arrow

Wanneer je project in uitvoering is, zijn er zaken die in de vergunning zijn opgenomen. Met Ed Controls kun je die dan visueel maken door bijvoorbeeld de ticket module te gebruiken.