Aalberts neemt het voortouw

Aalberts neemt het voortouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is gestart op 1 januari 2024. Aalbert voerde al eerder diverse pilotprojecten uit om tijdig klaar te zijn voor deze wet. Bij de bouw van een woonwijk in Bunschoten voeren ze kwaliteits- en veiligheidskeuringen uit. Dit is mede mogelijk dankzij Ed Controls. Over het waarom en het hoe spreken we met uitvoerder Jan Horst en BIM Engineer Jan Landwaart van Aalberts.

icon

Ed Controls speelt belangrijke rol in Wkb-pilot

Jan Landwaart vertelt dat Aalberts al enige tijd de controles t.a.v. kwaliteit en veiligheid doet met Ed Controls. “Het programma wordt voornamelijk gebruikt door de uitvoerder en de projectleider. Maar ook de directie voert met Ed Controls een paar keer per jaar de kwaliteits-en veiligheidscontroles uit. We gebruiken de app niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij renovatieprojecten. En sinds kort proberen we op kantoor audits te gebruiken, maar dat zit nog in de beginfase.”

icon

“Deze pilot verloopt echt super”

Koppel Ed Controls met Woningborg

De Wkb – onderdeel van de Omgevingswet – stelt dat bouwbedrijven een zogeheten ‘instrument’ moeten toepassen. Op hun website geeft het Instituut voor Bouwkwaliteit een overzicht van de instrumenten die kunnen worden ingezet voor kwaliteitsborging. Aalberts heeft gekozen voor Woningborg N.V. als certificerende instantie voor hun kwaliteit. Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een digitaal platform waarop de toezichtmomenten worden vastgelegd. Ed Controls kan met het WKI worden gekoppeld. Alle toetsingsmomenten die Woningborg heeft vastgesteld, verschijnen automatisch in Ed Controls als audits in je project. Op die manier legt de uitvoerder ook de interne keuringen, werkplekinspecties en opleveringen vast. Met het uitvoeren van de Woningborg-keuringen wordt voldaan aan de Wkb. Wil jij Ed Controls ook koppelen met Woningborg? Bekijk het handige stappenplan op onze supportsite. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met jouw accountmanager.

icon


Ritueel startpunt

Aalberts werkt al langer met interne kwaliteitscontroles, waarvoor Ed Controls wordt ingezet. Dat gaat niet alleen om issues op de bouw die nog moeten worden opgelost, maar het geheel wordt ook gebruikt om dingen die goed zijn aan te tonen en vast te leggen. “We gebruiken de app vanaf de start van iedere bouw,” vertelt uitvoerder Jan Horst. Hij somt op: “Heiwerk, fundering, verdiepingsvloeren, wanden, buitenwanden, we gebruiken het continu. En daar komt nu dus een set met vragen bij vanuit Woningborg specifiek voor de Wkb. Ik merk dat we de app met de aanstaande invoering van het Wkb veel structureler inzetten dan voorheen. Door de verplichtingen van Woningborg pakken we automatisch onze eigen interne keuringen veel sneller mee. In het verleden liep ik alleen door Ed Controls heen als er een bepaalde actie op het programma stond, een toolbox of een kick-off. Nu is het min of meer een ritueel startpunt van iedere dag. Als ik op de bouw kom, controleer ik eerst mijn mailbox, om vervolgens te bekijken of er in Ed Controls nog keuringen staan die ik moet uitvoeren of dat ik keuringen moet controleren die door de OA zijn ingediend.”

icon

“Het werken met digitale tools zal ook in de bouw alleen maar toenemen”

Even wennen

Ondanks de stimulans van de Wkb om gestructureerd aan kwaliteit te werken, is de toevoeging van de Woningborg-toetsingen nog wel even wennen. Landwaart vertelt dat ze bij dit project de bijwoonmomenten graag in hun planningssoftware wilden integreren. “Gelijk met deze Wkb-pilot hebben we KYP geïntroduceerd, omdat Ed Controls daar mooi op aansluit. Zo hebben we een goede koppeling met onze planning en het hele audittraject. Je ziet direct wanneer er bij een bepaalde actie ook een keuringsmoment is. Wanneer de uitvoerder in KYP een bijwoonmoment (keuringsmoment door inspecteur van Woningborg) inplant, komt er automatisch een melding bij Woningborg en komt er die dag een inspecteur op de bouwplaats langs.” 

icon


“Het is nog nieuw allemaal,” voegt Horst eraan toe. Als voorbeeld noemt hij het plaatsen van de isolatie, de thermische schil. “Hier is wel een verplichte audit aan gekoppeld, al wordt die dan gedaan door een inspecteur van Woningborg. Ondanks dat het een kritisch punt is, attendeert het systeem mij daar niet op en hoef ik ook geen bewijslast te verzamelen. Daarom loop ik vanuit onze eigen keuringssystematiek hiervoor regelmatig keuringen.” 

Op elkaar aansluitende werkprocessen

Een uitvoerder moet in het aansturen van een bouw al aan ontzettend veel dingen denken. Landwaart noemt als voorbeeld dat ze voor Woningborg afleverbonnen moeten fotograferen. “Intern scannen wij voor onze eigen administratie deze en andere bonnen al in. Hierdoor ontstaan dubbelingen die we op korte termijn gaan koppelen vanuit beide systemen.”

icon

“We hebben er alle vertrouwen in dat de werkprocessen op termijn steeds beter op elkaar aansluiten”

In dat kader valt er ook nog veel winst te behalen door co-makers actief te betrekken in het proces van kwaliteitscontrole. Horst: “Al deze co-makers kunnen natuurlijk ook keuringen doen in Ed Controls. Wij hebben voor deze pilot aan onze co-makers gevraagd om hierin zoveel als mogelijk mee te gaan. Toch is dit voor de toekomst nog wel een zoektocht voor hen, omdat het niet handig is als ze voor elke opdrachtgever andere software zouden moeten gebruiken.”

Een beetje omslachtig

Het werken met digitale tools zal ook in de bouw alleen maar toenemen. Horst legt uit dat mensen van zijn generatie meestal niet zo vertrouwd zijn met digitale hulpmiddelen. “Maar,” voegt hij daaraan toe, “met Ed Controls kan ik prima overweg. De gevraagde keuringen van Woningborg sluiten soms niet aan op de praktijk. Op sommige punten wordt veel uitvoeriger gecontroleerd dan eigenlijk nodig is, terwijl ik bij enkele andere onderdelen denk, ‘is dat alles? Uiteindelijk is dit begrijpelijk, omdat het voor alle partijen een nieuw proces is. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dit bij toekomstige projecten steeds beter zal gaan.”

Wel of niet doorgaan

Aangezien er nog de nodige kreukels moeten worden gladgestreken, komt het wel goed uit dat de invoering van de wet wederom is uitgesteld. Anderzijds haalt het uitstel wel de vaart uit de kwaliteitsborging. “We zien de Wkb als een mooie stimulans om ons interne kwaliteitsproces nog beter te structureren,” vertelt Landwaart. “Het is ons doel om straks binnen ieder bouwproject op dezelfde wijze onze veiligheid en kwaliteit te borgen. Het liefst willen we bij de volgende projecten doorgaan met de Woningborg keuringen, ook als de Wet kwaliteitsborging nog niet van toepassing is. We zijn nu voornemens om eerst onze eigen interne keuringslijsten te verbeteren. We laten het implementatieproces van de Wkb daarom doorlopen, zodat we straks als het verplicht is de keuringen van Woningborg gemakkelijk weer kunnen meenemen.” “Het is verstandig om ermee door te gaan,” vindt ook Horst, “want als we het nu weer loslaten, gooien we deze ervaring met leerpunten in zekere zin in de prullenbak. De Wkb gaat er toch wel komen.”

Super

Aalberts heeft mede vanwege Ed Controls gekozen voor Woningborg als Wkb-instrument. “Wij verkopen onze nieuwe woningen onder de Woningborg garantie,” vertelt Landwaart. “We maken hierdoor een mooie combinatie tussen het Wkb-instrument en de Woningborg garantie, wat uiteindelijk resulteert in nog meer kwaliteit voor de eindgebruiker. Het grote voordeel van Ed Controls is dat zij als een van de eerste softwareleveranciers aansluiten op Woningborg. Bovendien sluit het aan bij de processen die we al kennen en bij de software die we al gebruiken.”  “Dat klopt,” beaamt Horst. “Ook al moeten we er allemaal nog een beetje ingroeien, het is alleen maar goed dat we dit doen. Wat mij betreft verloopt deze pilot echt super.”

Optimaal gebruik

Vanuit Ed Controls is er veel aandacht voor instructie, zodat de mensen zoveel mogelijk uit het programma halen. Er is een uitgebreide support website, er zijn nieuwsbrieven en handleidingen beschikbaar en ook worden bij klanten zogeheten ‘key users’ aangewezen. Zij kennen het programma erg goed en kunnen hun collega’s helpen. Toch blijft het een uitdaging, zeker voor software die voortdurend wordt doorontwikkeld, om alle kennis over te dragen. Horst vindt dat hij qua instructie en service in goede handen is bij Ed Controls. “Vanuit onszelf is er zeker bereidwilligheid om het programma zo goed mogelijk te leren kennen. Misschien maken wij ook nog geen optimaal gebruik van de tool, maar vanuit Ed Controls krijgen we voldoende begeleiding om de tool optimaal te kunnen inzetten. Het is onvermijdelijk dat eenieder zijn eigen manier van werken met zo’n app ontwikkelt. En ach, een mens hoeft nu ook weer niet alles te weten, toch?”

Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus