De kwaliteitsslag wordt nu gemaakt

De kwaliteitsslag wordt nu gemaakt

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) stapsgewijs van kracht. Hierdoor zullen faalkosten verminderen en verbetert de kwaliteit van gebouwen. Maar: hoe zorgt die nieuwe wet daarvoor? “De focus van bouwers wordt verlegd. Nu is vaak de werkplanning leidend, straks is de kwaliteit van het werk het ijkpunt”, legt Rutger-Jan Loenen, directeur van Dutchview uit.

Dit artikel in het kort:

  • Vereniging Eigen Huis constateert veel fouten door slordig werk;

  • De Wkb gaat zorgen voor minder fouten en dus minder faalkosten;

  • De nieuwe wet maakt documenteren en dossiervorming verplicht;

  • Ed Controls heeft al jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsverbetering in de bouw is nodig. Begin juni bracht de Vereniging Eigen Huis naar buiten dat bij oplevering van een woning gemiddeld 21 gebreken geconstateerd worden. De vereniging wijt dit slordige werken aan de hoge werkdruk. Door de Wkb moet daar verandering in komen.

De werkdruk zal niet afnemen, maar door gestructureerd te werken, regelmatige controles en werkzaamheden goed te documenteren in alle stadia van het bouwproces zal de kwaliteit zeker verbeteren. Daarnaast worden gebouwen bij oplevering onafhankelijk gekeurd door een kwaliteitsborger.

Inzicht in de werkzaamheden

In de nieuwe wet staat dat het opleverdossier ‘volledig inzicht verschaft in de nakoming van de overeenkomst en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden’ (art. 7:757a BW). Van de inkoop van materialen tot het aanbrengen van de laatste deurklinken, moet aangetoond worden welke materialen zijn gebruikt, hoe ze zijn verwerkt, dat de materialen zijn toegepast conform de eisen in het Bouwbesluit en dat mankementen kundig zijn verholpen.

De Wkb is daarmee meer een stok achter de deur dan een mattenklopper. Ook nu moeten bouwwerken namelijk voldoen aan de verwachtingen van de koper.

Documenteren verbetert bouwprocessen

“Documenteren is belangrijk, niet alleen omdat er nieuwe wetgeving aankomt, ook omdat je door goede verslaglegging bouwprocessen fundamenteel kunt verbeteren”, zegt Loenen. Hij duidt daarbij op het lerend vermogen. “Door regelmatig tussentijdse controles uit te voeren worden repeterende fouten voorkomen. Daarnaast is er meer grip op de kwaliteit van het werk én het eindresultaat.”

Heeft hij nog praktische tips voor iedereen die met de Wkb aan de slag gaat? “Maak gebruik van keuringslijsten en plan de keuringen. Werk het projectdossier uit. Maar vooral: maak tussentijds tickets. Hiermee leg je vast welke werkzaamheden wanneer en waar zijn uitgevoerd.”

Belangrijkste kwaliteitsbewaker

Ed Controls deed de afgelopen jaren – in aanloop naar de Wkb – al veel ervaring op. “Met bouwers en adviseurs zetten we Ed Controls in voor kwaliteitsborging. Alle fasen van het bouwproces worden gedocumenteerd en taken worden toegewezen aan de verantwoordelijken. Deze gestructureerde aanpak helpt de aannemer; door de verslaglegging en controlevragen wordt hij de belangrijkste kwaliteitsbewaker. Bovendien maakt hij vanaf de eerste dag een werkdossier aan met foto’s”, zegt Loenen.

Hij vervolgt: “Hiermee toont de aannemer aan de kwaliteitsborger en de klant duidelijk aan dat alle werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd en de kwaliteit van het werk voldoet. Iedere bewerking wordt vastgelegd en zodra een deel gereed is, wordt er met Ed Controls een keuring uitgevoerd. Tussentijdse vastleggingen worden dagelijks door middel van tickets uitgevoerd. Zo weet je precies wie, wat, en wanneer iets heeft plaatsgevonden. Dat versterkt de bewijslast.”

Door Katja van Roosmalen.

Wil jij je ook goed voorbereiden op Wkb? Download direct ons gratis eBook Kwaliteitsborging in de bouw in 5 stappen of vraag een gratis demo aan.

Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus