Koppel Ed Controls met andere bouwsoftware

Koppelingen maken het werken met meerdere softwarepakketten op de bouw een stuk makkelijker. Daarom heeft Ed Controls een uitgebreide api beschikbaar. Inmiddels kan Ed Controls gegevens uitwisselen met veel softwarepakketten, zoals KYP Project, SAP en Sharepoint. Koppelingen met onder meer Woningborg maken de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veel makkelijker.

icon

In dit artikel:

  • Aan Ed Controls zijn meer koppelingen toegevoegd;

  • Het gaat onder meer om Woningborg, Volgjewoning en HoomCTRL;

  • De koppelingen maken het makkelijker om te voldoen aan de Wkb;

  • Meer connecties met andere software is op aanvraag mogelijk.

Door Ed Controls te koppelen met andere bouwsoftware wordt het makkelijker voor aannemers om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb). Het gaat dan onder meer om onder meer Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI), Volgjewoning en HoomCTRL. Uitvoerders registreren interne keuringen, werkplekinspecties en opleveringen in Ed Controls. Door de connectie komen de gegevens direct in andere systemen beschikbaar.
De koppeling met Volgjewoning is onlangs grondig getest door medewerkers van de Mateboer Groep. Dat verliep buitengewoon goed.

“Door de koppeling met Volgjewoning worden velden automatisch ingevuld. Dat scheelt tijd en vermindert de kans op fouten. Ideaal is dat het opleveringsrapport direct in Volgjewoning wordt geplaatst en voor de toegewezen personen beschikbaar is.”

Deze koppelingen zijn inmiddels uitgebreid getest en snel te realiseren:

Meer koppelingen met andere bouwsoftware zijn op aanvraag te realiseren.

Meer informatie over koppelingen vind je op onze supportsite.

Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus