Tip: koppel met WTT Kwaliteitsborging van Woningborg

Nadat het al meerdere keren is uitgesteld is er nu een nieuwe datum voor de Wet Kwaliteitsborging. Op 1 januari 2024 is het dan waarschijnlijk definitief: elke aannemer krijgt er dan mee te maken. Het is je vast niet ontgaan dat elk bouwbedrijf nu al moet beginnen met het voorbereiden op de invoering van deze nieuwe regelgeving, die voor ingrijpende veranderingen zal zorgen bij de bouwklus die onder Gevolgklasse 1 valt en de daar bijkomende aansprakelijkheid.

Aalberts WKB Woningborg EC-128-2.webp

Ed Controls helpt je gelukkig ook nu al met een koppeling aan Woningborg. Een opdracht die je in deze periode aanneemt en wordt uitgevoerd na 1 juli, moet immers ook al aan de nieuwe regels voldoen. Het doel van deze koppeling is om elk bouwproces binnen één applicatie op een eenvoudige manier zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hieronder leggen we je uit hoe dat in zijn werk gaat.

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de aannemer?

De onafhankelijke kwaliteitsborger zal binnenkort een nieuwe speler zijn in het bouwproces, als op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in gaat. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de kwaliteit van constructies en het versterken van de juridische positie van de opdrachtgever. De kwaliteitsborger zal voortaan controleren of een bouwopdracht voldoet aan alle onder de nieuwe wet vallende eisen.

Deze gecertificeerde kwaliteitsborger moet één van de zes officiële instrumenten voor kwaliteitsborging gebruiken, WTT Kwaliteitsborging van Woningborg is er daar een van. WTT biedt als verzekeraar zowel bouwondernemers als kopers in het hele land zekerheid bij nieuw- of verbouw. Wie de WTT als certificerende instantie voor het kwaliteitsniveau gebruikt, voldoet aan de Wkb.

De ontwikkelde connector tussen WTT en Woningborg is erg handig voor de Wkb, omdat het voor bouwbedrijven noodzakelijk is om aan te tonen op welke manier zij voldoen aan de kwaliteitseisen en hoe ze de beloofde kwaliteit waarmaken. Door de connector kunnen ze dat op een gemakkelijke manier digitaal indienen bij Woningborg.

screenshot-woningborg-om-10.05.05-768x552.png

Wat is het voordeel van de tool Ed Controls?

Digitale tools zoals Ed Controls maken het proces voor de Wkb een stuk makkelijker. In plaats van kwaliteitsborgingen met formulieren, handtekeningen en foto’s op papier kan het dan relatief gemakkelijk via digitale keuringslijsten.

De Woningborg auditlijsten worden automatisch geïmporteerd in Ed Controls. Deze vul je in op jouw bouwproject en je stuurt het vervolgens digitaal retour naar de kwaliteitsborger van Woningborg.

Alle toetsingsmomenten die Woningborg heeft vastgesteld, verschijnen automatisch in Ed Controls als audits in je project. Vanwege de koppeling voldoet het bouwproject dan aan de Wkb-regels. Op dezelfde manier legt de uitvoerder óók de interne keuringen, werkplekinspecties en opleveringen vast. Dat is dus erg gemakkelijk en scheelt tijd en geld. Alles vanaf één gebruiksvriendelijk platform!

screenshot-woningborg-om-10.05.39-768x577.png

Kortom, Ed Controls helpt je bij het plannen, uitvoeren en indienen van audits bij Woningborg, waardoor de gehele uitvoeringsfase van de Wkb een stuk simpeler, kostenefficiënter en minder tijdrovend wordt.

Wil jij Ed Controls ook koppelen met Woningborg? Bekijk de handige uitleg op onze supportsite. https://support.edcontrols.com/info/hoe-koppel-ik-ed-controls-met-woningborg/ . Of neem contact met ons op.


Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus