Update Wet Kwaliteitsborging

Deze wet brengt veel veranderingen met zich mee. De belangrijkste zijn hieronder in beeld gebracht en in dit blog zal verder worden ingegaan op de rol van de kwaliteitsborger en de veranderingen in het proces. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk wanneer de wet zal ingaan. Er zijn meerdere redenen hiervoor en om toch een beeld te krijgen van wat er op dit moment speelt is het goed om te weten wat belangrijke oorzaken zijn. Verderop in dit blog worden deze benoemd.

icon

*bron infographic: ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Een belangrijke juridische verandering is dat de aannemer verantwoordelijk wordt, en niet meer de opdrachtgever zoals dat eerder het geval was. De aansprakelijkheidstermijn gaat daarnaast van tien naar twintig jaar. Bovendien moet al het werk tijdens de bouw worden gecontroleerd, vastgelegd in een consumentendossier en goedgekeurd worden door een externe kwaliteitsborger. Deze kan dan ook mede aansprakelijk worden gesteld, mochten er naderhand toch nog mankementen of onregelmatigheden boven water komen.
Er hoeft dus niet meer van tevoren een uitgebreid bouwplan ingeleverd worden voor een vergunning. Dat is in het nieuwe model alleen een omgevingsvergunning die wordt afgegeven door de gemeente. 

icon

Aansprakelijkheid komt ergens anders te liggen

Afgelopen maand juli is er in de Eerste Kamer een motie ingediend die het ingaan van de wet (die in zou gaan per 1 januari 2024) wil opschorten. Deze motie, ingediend door de PvdA en BBB, is met ruime meerderheid aangenomen. De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge heeft hier negatief over geadviseerd en weigert de motie uit te voeren. Zijn argument is dat dan de hele nieuwe omgevingswet, waar de WKB onderdeel van is, zou moeten worden uitgesteld. 

Dit zeggen onze gebruikers

edc user

William Bosschaart

Projectleider

“Omdat Ed Controls zo gebruiksvriendelijk is, hoeven we het maar één keer uit te leggen”

company logo
edc user

Rico Vermeij

Hoofd Projectvoorbereiding

“Wij hebben onze inspectie-protocollen in Ed Controls geïmplementeerd"

company logo
edc user

Bert Videler

Bouwkwaliteitcoach.nl

“Digitaal vastleggen scheelt 50% werklast“

company logo

Wanneer gaat de wet nu in?

Op dit moment is het echter niet zeker of de wet in de huidige vorm wel wordt doorgezet, om meerdere redenen. Zo is het vereiste aantal kwaliteitsborgers nu nog niet toereikend, en wordt er getwijfeld over of deze wet nu niet te veel negatieve effecten heeft voor gevolgklasse 1, waar de wet nu voor zou gaan gelden. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe een gemeente moet handelen, als een kwaliteitsborger een mankement detecteert. Er moet nog een handhavingskader voor worden ontwikkeld en dan zijn er ook nog de stijgende kosten voor gemeenten waarover nog geen duidelijkheid is. Waarschijnlijk worden deze door het rijk gecompenseerd uit een speciaal potje. Uiterlijk 9 september 2023 krijgen de gemeenten hierover het definitieve bericht. Ervaar zelf hoe makkelijk het is

Vraag een gratis demonstratie aan

Gratis Demo
Robert Greidanus